Tuin ontwerpen

Het realiseren van uw wensen!!
Voor er een spade in de grond gaat moeten er eerst nog heel wat stappen worden ondernomen. Op afspraak wordt dan met U, op locatie, alles doorgenomen over wat de mogelijkheden zijn, en te luisteren naar uw wensen en ideeën.

Tuin ontwerpen Friesland

Voor het ontwerpen van de tuin wordt via het onderstaande stappenplan gewerkt om tot het ultieme tuin ontwerp te komen.

 • Na deze afspraak wordt er een plan gemaakt.
 • Het terrein wordt opgemeten en er wordt een schets van het ontwerp gemaakt.
 • Tijdens het ontwikkelen van het plan wordt u tijdig op de hoogte gehouden van de materiaal keuzes.
 • Opmaak totaalplan inclusief beplantingsplan
 • Vervolgens presenteren wij u het plan en de offerte.
 • Overleg over de planning van de aanleg en het uitvoeren van de aanleg.


Desgewenst is er ook de mogelijkheid voor het inhuren van een tuinarchitect, met wie we dan een pasklaar plan realiseren.

 • Tuin renovatie, –  voor grote en kleine tuinen
 • Heester/planten borders
 • Renovatie/her-aanleg oprit of terras
 • Her-aanleg gazons
 • Planten van hagen, heesters en bomen.
 • Her-aanleg walbeschoeiingen


Voor al deze aanleg en renovatie werkzaamheden wordt er met de grootste zorg gewerkt. Ook zal er worden gekeken of bestaande materialen kunnen worden hergebruikt in het renovatieplan.